DGR/ADR – Obsługa Towarów

Poza towarami neutralnymi (bezpiecznymi) w transporcie lotniczym/drogowym mamy do czynienia również z materiałami niebezpiecznymi, czyli tzw. DGR (Dangerous Goods Regulations). Są to materiały wywołujące szczególne zagrożenie dla otoczenia. Dlatego tak ważne jest, by transport materiałów niebezpiecznych odbywał się przy dokładnym zachowaniu wszystkich, wyjątkowo restrykcyjnych wymogów.

Wiele przedmiotów codziennego użytku podlega pod materiały niebezpieczne. Przykładowo takie produkty jak aerozole, perfumy, magnesy, wybielacze, płyny chłodnicze, kleje oraz baterie mogą stanowić zagrożenie podczas przewozu. Towary te zostały podzielone na kilka klas – zgodnie z zagrożeniem, jakie stwarzają. Podstawę wszelkich działań spedycyjnych i logistycznych DGR stanowi odpowiednie przyporządkowanie towaru do klasy.

Jest wiele wytycznych regulujących transport towarów niebezpiecznych drogą lotniczą. Zawarte są one w przepisach IATA – DGR. W przewozie drogą lądową stosuje się natomiast regulacje zawarte w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Do najważniejszych kwestii branych pod uwagę w przewozie zalicza się odpowiednie opakowanie (zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne), etykietowanie i znakowanie, jak również dokumentację odnoszącą się do takiej przesyłki.

Zapewniamy profesjonalny transport DGR drogą lotniczą według przepisów ICAO/IATA. Posiadamy certyfikaty Lufthansy Cargo kategorii 6 (najwyższa z możliwych) oraz wieloletnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług, zarówno drogą powietrzną, jak i lądową.

Ponadto oferujemy:

  • pomoc merytoryczną w wystawianiu deklaracji DGD (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods),
  • opakowania atestowane umożliwiające transport odpadów niebezpiecznych,
  • etykietowanie materiałów DGR,
  • szkolenia w zakresie DGR/ADR.

 

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych:

1 – Materiały wybuchowe

2 – Gazy

3 – Materiały ciekłe zapalne

4.1 – Materiały stałe zapalne

4.2 – Materiały samozapalne

4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

5.1 – Materiały utleniające

5.2 – Nadtlenki organiczne

6.1 – Materiały trujące

6.2 – Materiały zakaźne

7 – Materiały radioaktywne

8 – Materiały żrące

9 – Różne materiały niebezpieczne

+48 32 284 50 80 info@e-cargo.pl +48 603 630 991

Cargo Express Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice, łódzkie

Kontakt Formularz zapytania