Podatek VAT w transporcie międzynarodowym


Międzynarodowy przewóz towarów opodatkowany jest preferencyjną stawką 0% VAT. Należy jednak w tym miejscu wyjaśnić, iż nie każdy przewóz towarów za granicę kwalifikowany jest jako transport międzynarodowy. Jeśli ładunek przemieszczany jest pomiędzy punktami, z których przynajmniej jeden nie znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, wówczas mamy do czynienia z transportem międzynarodowym. W przeciwnym wypadku mówimy o transporcie miedzywspólnotowym.

Aby móc skorzystać preferencyjnej stawki konieczne jest posiadanie stosownej dokumentacji, określonej w artykule 83 ust. 5 ustawy o VAT. Ma ona na celu udokumentowanie, że przewożone towary rzeczywiście przekroczyły granicę z państwem trzecim. Najczęściej funkcję tę pełnią komunikaty celne, w przypadku eksportu jest to potwierdzenie wywozu IE599, a gdy mamy do czynienia z importem poświadczone zgłoszenie celne ZC299.

Zerowa stawka VAT może być zastosowana również w sytuacji, w której przewóz odbywa się w ramach transportu międzywspólnotowego lub realizowanego w całości na terenie danego kraju, jeśli stanowi on część transportu międzynarodowego.

+48 32 284 50 80 info@e-cargo.pl +48 603 630 991

Cargo Express Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice, łódzkie

Kontakt Formularz zapytania