DGR/ADR – Obsługa Towarów

Poza towarami neutralnymi (bezpiecznymi) w transporcie lotniczym/drogowym mamy do czynienia również z materiałami niebezpiecznymi czyli tzw. DGR-ami. Są to materiały wywołujące szczególne zagrożenie dla otoczenia.

Wiele przedmiotów codziennego użytku podlega pod materiały niebezpieczne. Przykładowo takie produkty jak aerozole, perfumy, kleje oraz baterie mogą stanowić zagrożenie w transporcie. Jest wiele wymagań odnoszących się do transportu materiałów DGR drogą lotniczą. Zawarte są one w przepisach IATA – DGR. Do najważniejszych kwestii branych pod uwagę w przewozie zalicza się odpowiednie opakowanie (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne), etykietowanie i znakowanie, jak również dokumentację odnoszącą się do takiej przesyłki.

Zapewniamy profesjonalną obsługę towarów niebezpiecznych, które można transportować samolotami według przepisów ICAO/IATA. Posiadamy certyfikaty Lufthansy Cargo kategorii 6 (najwyższa z możliwych) oraz wieloletnie doświadczenie w transporcie dóbr niebezpiecznych, zarówno w transporcie lotniczym jak i drogowym.

Ponadto oferujemy:

  • pomoc merytoryczną w wystawianiu deklaracji DGD (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods),
  • opakowania atestowane służące do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • etykietowanie towarów DGR,
  • szkolenia w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych.

 

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych:

1 – Materiały wybuchowe

2 – Gazy

3 – Materiały ciekłe zapalne

4.1 – Materiały stałe zapalne

4.2 – Materiały samozapalne

4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

5.1 – Materiały utleniające

5.2 – Nadtlenki organiczne

6.1 – Materiały trujące

6.2 – Materiały zakaźne

7 – Materiały radioaktywne

8 – Materiały żrące

9 – Różne materiały niebezpieczne

+48 32 284 50 80 info@e-cargo.pl +48 603 630 991

Kontakt Formularz zapytania